Personaladministration

Personaladministration

Det har hänt mycket inom systemutvecklingsområdet de senaste åren. Flexibla arbetssätt och en snabb digital utveckling gör att företag kan driva verksamheten på ett smartare och mer kostnadseffektivt sätt. Det gäller inte minst inom det personaladministrativa området.

Vi har systemen och gör jobbet

Låt oss sköta din personaladministration som kräver dokumentation och lagring under många år framöver. Du vinner många fördelar med att samla all information så som, rekrytering och urvalsarbete, introduktion, utvecklingssamtal, lönesamtal, kompetenskartläggningar, personalstatestik m.m. på en gemensam plattform. Anställda, chefer och administratörer kan enkelt få tillgång till informationen.

Vi tolkar lagar och avtal åt dig

Vi jobbar ständigt med att tolka och anpassa nya regler och avtal, och vid behov hjälper vi gärna till med att förhandla fram lösningar på specifika situationer där parterna inte är överens.

Vi hjälper dig både med att anpassa och förhandla nya regler och avtal till din organisations bästa.

Vi medlar i konflikter

Det är nästa ofrånkomligt att det uppstår konflikter av olika slag och anledningar i verksamheten. Vi ser ofta konflikthärdar som legat och pyrt under lång tid och som kostat företaget enormt mycket negativ energi.

Vi hjälper gärna till att utbilda och implementera metoder och verktyg för att hantera meningsskiljaktigheter innan det blossar upp rena konflikter.
Om en konflikt pågått en längre tid är det oftast bättre att vi som utomstående part som hjälper till att lösa konflikten på ett professionellt sätt.