Rätt kompetens - både utmaning och framgångsfaktor

Kompetensförsörjning

Möjligheterna att skapa en önskvärd utveckling i organisationen är störst när en ny medarbetare anställs. Kompetensförsörjning handlar inte bara om rekrytering, det är lika viktigt att kunna behålla och utveckla medarbetare för framtida utmaningar, eller att kanske inse att det är dags att gå skilda vägar.

Bemanning och rekrytering

Rekrytering av en ny medarbetare är en miljoninvestering för organisationen och vi hanterar den med samma noggrannhet och kvalitet.

Ett uppdrag startar med en noggrann analys av vilket resultat som förväntas uppnås av befattningen, därefter kartläggs vilka arbetsuppgifter som måste kunna lösas för att uppnå det förväntade resultatet. Vi undersöker ramar och villkor kring arbetet och tar till sist fram personkrav som är relevanta för att klara arbetet.

Vi genomför naturligtvis intervjuer, olika testbatterier och referenstagningar med samma noggrannhet och kvalitet.

Vi vet att introduktionen och den inledande socialiseringen i företaget är lika viktig som ett noggrant urval och erbjuder därför våra kunder en kostnadsfri plan och uppföljning av introduktionen av den nya medarbetaren. Självklart återkopplar till båda parter de kompetensbrister och tänkbara utvecklingsinsatser som framkommit under rekryteringsprocessen

Kompetensutveckling

Kompetens kan utvecklas på många olika sätt, men gemensamt är att den skall bidra till organisationens mål och utveckling. Ett lärande på arbetsplatsen blir framgångsrikt när det man lär sig sker i nära anslutning till den egna vardagens utmaningar och uppgifter.

Vi hjälper gärna till med att kartlägga organisationens kärnkompetenser, yrkesspecifika kompetenser och övriga kompetenser som är avgörande för både medarbetarnas och verksamhetens utveckling.

Vi ger förslag på lämpliga insatser och utvecklingspartners.

En bra kartläggning av kompetens är dessutom en förutsättning för att kunna genomföra bra utvecklingssamtal och lönesamtal i verksamheten.

Karriärväxling och avslut

Om en medarbetare har tappat vilja och motivation av olika anledningar så är det bästa för båda parter att inleda samtal om utveckling som leder till att båda parter blir nöjda. Under åren har vi hjälpt många organisationer, men framför allt hundratals individer till nya utmaningar i arbetslivet.

Mest efterfrågade kompetenser

Oavsett typ av företag visar både studier och vår erfarenhet på en stor efterfrågan av individens vilja och förmåga:

  • att inhämta och lära sig nya kunskaper och färdigheter
  • att samarbeta och lösa komplicerade uppgifter i grupp
  • att arbeta självständigt, leda andra och att bli ledd
  • att anpassa sig, se möjligheter och hantera förändringar
  • att utnyttja kulturella skillnader
  • att hantera etiska och moraliska aspekter i arbetet