Löneadministration

Löneadministration

Löneadministration och lönesystem blir alltmer komplicerade och det krävs både tid och resurser för att hålla personalen uppdaterad på aktuella lagar och regler inom området. Ökad flexibilitet, skalbarhet och kompetens är några perspektiv för att välja en outsourcinglösning.

Vi har lönesystemen

Vi tillhandahåller en webbaserad lösning för tidrapportering och reseräkningar. Anställda rapporterar enkelt in via webb eller en smartphone, därefter attesterar behörig chef eller arbetsledare. Vill ni hellre använda ert eget tidsrapporteringssystem så går det också bra.

Vi gör jobbet

Våra administratörer kan dessutom sköta övrig löneadministration, hantera arbetsgivarintyg, rapportering till Försäkringskassan, pensionsrapportering samt upprätta en mängd olika rapporter för uppföljning och statistik.

Vi håller reda på alla avtalsförändringar och ger er underlag inför kommande lönerevisioner.
Ni betalar bara för den tid och de tjänster ni verkligen behöver.

Vi hjälper också till med

  • Belöningsmodeller
  • Lönekartläggningar
  • Rådgivning inom avtal och förordningar
  • Anställningsavtal
  • Ta fram personalrelaterad statistik