En stark TRO i stunder av osäkerhet

Vår strävan

Human Lighthouse grundades av Lars von Schedvin och företaget vilar på hans strävan att bidra till ett bättre arbetsliv och samhällsutveckling genom att vara medskapande till lönsamma och hälsosamma organisationer.

Vår värdegrund

Human Lighthouse vet att människorna är organisationens främsta tillgång, men också att de är en känslig tillgång. I alla relationer värderar och agerar vi utifrån en stark TRO – Tydlighet, Respekt och Omtanke

    • Tydlighet i förväntningar, i uppfattningar, i tankar och känslor, i agerande och kommunikation.
    • Respekt för dig själv och dina utmaningar, för dina medmänniskor och för dina läromästares föredömliga handlingar.
    • Omtanke om dig själv och andra, de små ärliga detaljerna som du säger och gör för dina närmaste och som får dig att växer som medmänniska.

Vårt fokus och engagemang

Human Lighthouse fokuserar på att ta fram produkter, tjänster och expertkunskap som adderar värde i människors liv, i samarbetsrelationer och i hela företagskulturer

 

Vår symbolik

Det är svårt att tänka sig något mer ensamt och utsatt en fyr, där den står stadig i ett gränsland mellan hav och land, ljus och mörker, avsked och ankomst.

Dess främsta uppgift att ge vägledning i stunder av osäkerhet och hjälpa till att staka ut riktning, mål och mening i en krängande och turbulent omvärld.

Fyren har en solid och stark grund som utstrålar styrka, stabilitet och struktur oavsett vad som påverkar den

Human Lighthouse vet hur det är att stå ensam inför viktiga beslut som berör andra människors tillvaro och agerar gärna mänsklig fyr inför dina viktiga personalbeslut.