"En naiv förväntan är att arbetsgrupper utan vidare ska kunna fungera effektivt av sig själva"

Grupputveckling

En naiv förväntan är att arbetsgrupper utan vidare ska kunna fungera effektivt av sig själva.

Tänk på dina olika relationer, och fundera över vad som gör att de fungerar ömsesidigt bra, arbetsrelationer är inget undantag!

Vi ser ett större behov av att kunna lösa mer komplicerade uppgifter med tillfälligt sammansatta arbetsgrupper som inom givna tidsramar skall uppnå ett resultat.Organisationens förmåga att leda och samarbeta i olika arbetsgrupper är en strategisk nyckelkompetens för framtiden.

Samarbetsförmåga består av ett flertal delkompetenser och utvecklas snabbast genom medvetna aktiviteter som fokuserar på att utveckla effektivitet i lösandet av gruppuppgiften

Teambuilding

Teambuilding innebär aktiviteter som skall ”bygga och vårda” trygga relationer. En grupp med nya individer har behov av fler olika aktiviteter för att lära känna varandra, veta vad de skall åstadkomma och hur de skall arbeta tillsammans.

En grupp som arbetat länge tillsammans bör då och då lägga in aktiviteter som fokuserar på att vårda relationer och eventuellt förändrat uppdrag.Vi hjälper er med specifika och skräddarsydda teambuildingaktiviteter som fokuserar på ert uppdrag och mål

Effektivitet och produktivitet

Trygghet och bra relationer är basen för ett gott samarbete, men effektivitet och produktivitet beror på helt andra kunskaper och färdigheter som:

 • Att reflektera och fokusera på målet
 • Att förstå styrkor i grupprocesser och gruppdynamik
 • Att förstå varandras formella och informella roller
 • Att känna ömsesidigt beroende i samarbetet
 • Att kommunicera på ett vuxet sätt
 • Att fatta välgrundade beslut
 • Att planera och strukturera arbetet
 • Att hantera konflikter konstruktivt
 • Att ge och ta emot återkoppling
 • Att leda och bli ledd
 • Att utnyttja kulturella skillnader

Vår erfarenhet säger att det är väldigt få grupper som kommer upp i en hög grav av effektivitet och produktivitet, så för en organisation finns det mycket att tjäna på grupputveckling.

Låt oss mäta organisationens olika gruppers effektivitet och produktivitet, så de vet vad som behöver utvecklas för en högre effektivitet.

Ledarskap för grupputveckling

Den mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga utvecklingen för organisationens gruppledare är att bli handledd av någon av våra coachande handledare efter genomförd gruppdiagnos och upprättad handlingsplan.

Kontakta oss så berättar vi mer!