Välkommen till en inspirerande workshop om förändring och utveckling.

Under en halv dag ges ni möjlighet att metodiskt utforska hur olika ni som individer reagerar på förändring och utveckling, och hur dessa olikheter hjälper eller stjälper samarbetet under förändring och utveckling.

Vi använder oss av psykologen och forskaren Claes Janssens teori, metodik och verktyg om förändring och utveckling – Förändringens fyra rum© och framför allt verktyget Introduktion till Fyrarummaren.

Mål och omfattning

  • Ni får lära er en svenskutvecklad psykologisk teori om förändring, om vad som sker med individer och grupper under förändring och utveckling.
  • Ni får förståelse för hur olika ni som individer upplever verkligheten, och hur dessa olikheter påverkar er vilja till samarbete, förändring och utveckling.
  • Ni får förståelse för de olika psykologiska olika tillstånd som en grupp färdas genom under förändringsarbetet.
  • Ni får dessutom ett gemensamt ”förändringsspråk” som gör arbetet både lättare och tydligare under er förändringsresa.

Effekter av workshopen

  • Ni får en enad bild av vart ni som grupp står i ert förändringsarbete och vilka behov som måste tillgodoses för att komma vidare i processen.
  • Ni förstår varandras tankar, känslor och individuella behov bättre och kan stötta varandra bättre under hela förändrings och utvecklingsarbetet.
  • Ni får en starkare motivation och vilja att förändras och utvecklas.
  • Ni får tydlig gemensam bild och ett gemensamt ”förändringsspråk” som skapar trygghet och tydlighet för alla inblandade.

Intresseanmälan

Förändringsvilja

Intresseanmälan