Har ni beredskap att snabbt anpassa er och reagera på möjligheter?

Under en dag ges ni möjlighet till metodiskt kartläggning och diagnos av er verksamhet i realtid och med all personal involverad. Output av dagen är personalens upplevda hinder i arbetet samt förslag på åtgärder och möjligheter i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vi använder oss av psykologen och forskaren Claes Janssens teori, metodik och verktyg om förändring och utveckling – Förändringens fyra rum© och framför allt verktyget Organisationsbarometern som är ett kraftfullt instrument för att beskriva en organisations nuläge av intern kvalitet.

Mål och omfattning

  • Ni får en unik möjlighet att undersöka, analysera och bearbeta rådande förhållanden i en specifik grupp eller inom hela organisationen i realtid.
  • Ni får en tydlig bild och djupare förståelse för verksamhetens upplevda nuläge.
  • Ni får möjlighet att prioritera och påbörja viktiga handlingar och implementering av dagens resultat med alla närvarande.
  • Ni får hjälpmedel och verktyg för att kunna fortsätta dagens arbete mot önskat nytt läge och tillstånd i verksamheten.

Effekter av workshopen

  • Ni får kunskap och förståelse för förändringens psykologiska tillstånd som ger ökad kraft och energi i förändrings – och utvecklingsarbetet.
  • Ni gör konkreta förbättringar och förändringar som skapas i realtid och är i de flesta fall tydligt resultatpåverkande.
  • Förändrade förhållanden är mycket starka och livskraftiga i personalgruppen.
  • Ni tydliggör överenskommelser som skall slutas mellan olika intressenter för att nödvändiga åtgärder och förbättringar skall kunna genomföras.
  • Ni går från ord till handling, och en gör en tydlig förflyttning från upplevt läge mot önskat läge.

Intresseanmälan

Kraft och energi i förändringsarbetet

Intresseanmälan