Under en dag ges arbetsgruppen en djupare förståelse för varandras agerande, arbetsstyrkor, behov av stöd samt drivkrafter. Dagen lägger grunden till en bättre förståelse för varandra och bygger starkare relationer till varandra och uppdraget.

Vi använder oss av Dr William Moulton Marstons DISC-teori som beskriver vårt beteende i förhållande till den arbetsmiljö vi verkar i. Vi använder verktyget Thomas Person Profil Analys som bygger på DISC-teorin.

Mål och omfattning

  • Ni får en objektiv och tydlig bild över varje gruppmedlems föredragna beteende och emotionella preferenser i relation till de andra gruppmedlemmarna.
  • Ni får en djupare förståelse för hur ni bäst kommunicerar med varandra.
  • Ni får en djupare förståelse för varandras motivation och drivkrafter på jobbet.
  • Ni får en djupare förståelse för gruppens samlade beteenden och om det finns brist på beteenden för att gruppen skall kunna leverera sina verksamhetsmål på ett effektivt sätt.
  • Gruppen får en bättre förståelse för olika behov av stöd och ledarstil.
  • Dagen har en positiv inverkan på gruppens utveckling och arbetsklimat.

 

Effekter av workshoppen

  • Ni lär känna varandra på ett djupare plan, får kunskap om varandras olika arbetsstyrkor och tillkortakommanden för en hög produktivitet i gruppen.
  • Ni får en djupare kunskap om varandras kommunikationsstilar som ger en bättre effektivitet i samarbetet.
  • Ni blir en mognare arbetsgrupp skapar förutsättningar för känslan av ömsesidigt beroende av varandra.

Intresseanmälan

Teambuilding för bättre samarbete

Intresseanmälan