Vill du ha det som det är, eller vill du förändra något i ditt liv?

Under en dag ges du möjlighet till självreflektion på ett djupare plan kring personlig förändring och utveckling.

Vi använder oss av psykologen och forskaren Claes Janssens teori, metodik och verktyg om förändring och utveckling – Förändringens fyra rum© och framför allt verktyget LTI – Livstillfredsställelse.

Mål och omfattning

  • Du får en djupare förståelse för vad som skapar både tillfredsställelse och missnöje i din nuvarande livssituation.
  • Du får en djupare förståelse för de specifika drivkrafter som påverkar ditt beteende på ett positivt eller negativt sätt i mötet med andra.
  • Du får dessutom praktiska verktyg för fortsatt egenutveckling av beteenden som du vill förändra på egen hand efter dagen.

Effekter workshopen

  • Du synliggör nya livsmöjligheter.
  • Du ökar din förmåga att ta itu med inre konflikter.
  • Du prioriterar och fatta bättre beslut inför nya livsmöjligheter.
  • Du ser och förebygger ohälsa.
  • Du ökar din förmåga till ”överjagsbekämpning” av dina negativa och begränsande drivkrafter.
  • Slutligen får du en fin möjlighet att lära känna andra i ett lärorikt och socialt sammanhang.

Förkunskaper

Du måste ha genomfört introduktion till förändringens fyra rum alternativt Personlig dialektik innan Workshopen.

Intresseanmälan

Självaktning och livsmöjligheter

Intresseanmälan