Den längsta resan för var och en är den inre resan

Under en dag ges du möjlighet att utforska dina egna och andras drivkrafter och preferenser samt de konsekvenser de för med sig i dina olika relationer.

Vi använder oss av psykologen och forskaren Claes Janssens teori, metodik och verktyg om förändring och utveckling – Förändringens fyra rum© och framför allt verktyget Personlig dialektik™ med Outsiderskalan.

Mål och omfattning

 • Du får lära dig en svenskutvecklad psykologisk teori om förändring, om vad som sker med individer och grupper under förändring och utveckling.
 • Du får en djupare förståelse för dig själv dina styrkor och tillkortakommanden under förändring och utveckling.
 • Du får en djupare förståelse för din förmåga att acceptera och hantera olikheter.
 • Du får en djupare förståelse för vilka effekter olika livsförhållningssätt har på ett gemensamt förändrings- och utvecklingsarbete.
 • Du får dessutom praktiska verktyg för fortsatt egenutveckling.

Effekter av workshopen

 • Du ökar din självinsikt och får verktyg för fortsatt personlig utveckling.
 • Du ökar din acceptans och kan utnyttja personliga olikheter bättre.
 • Du blir effektivare i samarbetet med andra.
 • Du ökar din förmåga att utnyttja dina egna och andras drivkrafter och preferenser.
 • Du ökar din förmåga att fatta genomtänkta och realistiska beslut.
 • Slutligen får du en fin möjlighet att lära känna andra i ett lärorikt och socialt sammanhang.

Intresseanmälan

Personlig förändring och utveckling

Intresseanmälan