#MeToo – En workshop om arbetsplatsrelationer

Läs mer om utbildningenarrow_forward Gör en intresseanmälanarrow_forward

Arbetsplatsrelationer efter #MeToo

Under några timmar ges arbetsgruppen möjlighet att utforska och synliggöra situationer av kränkande särbehandlingar i arbetet. Olika former av omedveten och kränkande särbehandling är en av de vanligaste orsakerna till ett dåligt samarbete med lägre produktivitet och effektivitet som resultat.

Vi använder oss av både film och kända tal som påverkar deltagarna starkt känslomässigt vilket är en förutsättning för att få tillstånd en riktig förändring och utveckling av vårt bemötande i allmänhet och på arbetsplatsen i synnerhet.

Mål och omfattning

  • Ni får möjlighet att synliggöra både omedvetna och medvetna kränkningar i er grupp och företagskultur.
  • Ni får möjlighet att diskutera vad som upplevs kränkande och i vilka situationer kränkningar förekommer på arbetsplatsen.
  • Ni får en uppdatering på vad lagen reglerar av klandervärda beteenden så som mobbing, diskriminering och sexuella trakasserier.
  • Ni får möjlighet att uppdatera era interna normer och regler för att förhindra kränkningar och trakasserier.
  • Ni får en starkt känslomässig upplevelse av förekomsten av diskriminering och trakasserier i dagens svenska samhälle.

Effekter av workshopen

  • Ni får ökad samsyn på vad som är okey beteende och vad som inte är okey i ert dagliga samarbete.
  • Ni får ökad förståelse och självinsikt för olika kränkningar och framför allt omedvetna kränkningar.
  • Workshopen är en teambuildingaktivitet där ni lär känna varandra på ett djupare plan och som bidrar till ett mer effektivt och produktivt samarbete.
  • Ni får en bra startpunkt till att förändra och utveckla er grupp och verksamhetskultur.

Intresseanmälan

#MeToo – En workshop om arbetsplatsrelationer

Intresseanmälan