Rätt potential för högre ledarskap?

Under en dag ges du möjlighet att lära och utforska hur man identifierar nya potentiella lämpliga ledare och stöttar redan befintliga ledare för tillväxt i verksamheten.

Vi använder oss av Silzer och Church`s modell för att identifiera potential i en given yrkesroll. Vi använder oss dessutom av Ian MacRae och Adrian Furmhams forskning och modell av optimala ledaregenskaper för en viss roll eller position. Vi använder verktyget HPTI – High Potential Traits Inventory som är grundligt validerat och utvecklat ur ”the big five” teorin.

 

Mål och omfattning

  • Du får insikt i två olika modeller för urval och bedömning av personlig lämplighet och utveckling mot en viss roll eller position i din verksamhet.
  • Du får kunskap att identifiera krav på potential och avgörande egenskaper för att lyckas en given yrkesroll eller position.
  • Du får kunskap och förståelse för de personlighetsdrag som är avgörande för en individs ledarpotential.
  • Du får en individuell bedömning och omfattande rapport om din egen ledarpotential, styrkor och utvecklingsområden för att du skall kunna utvecklas vidare i din ledarroll.

 

Effekter av workshopen

  • Du ökar din träffsäkerhet vid rekrytering och successionsplanering.
  • Du ökar din kunskap att skapa och stötta ledare och ledarutveckling.
  • Du ökar din förmåga att identifiera och vårda nästa generations ledare i verksamheten.
  • Du ökar dina kollegors engagemang genom att bidra till ett starkt ledarskap.

Intresseanmälan

Ledarpotential för tillväxt

Intresseanmälan