Engagemang och välbefinnande ger ökade intäkter och vinster

Under en dag ges ni möjlighet till metodiskt kartläggning och strukturerad analys av engagemangsnivåerna i organisationen. De sju faktorer som analyseras har vetenskaplig grund och stark påverkan på arbetsklimat och de resultat som presteras.

Vi använder oss av psykologen och forskaren Mark Slaskis forskning kring den psykosociala teorin om medarbetarengagemang. Under kartläggningen använder vi verktyget ThomasEngage som kartlägger 7 underliggande områden till engagemang.

Mål och omfattning

 • Ni får en tydlig bild på hur hög medarbetarnas arbetsmoral är.
 • Ni får en tydlig bild på styrkor och sårbarheter i arbetsmiljön.
 • Ni får en tydlig bild på engagemangsnivåer i organisationen.
 • Ni får ett mått på välbefinnande och arbetstillfredsställelse.
 • Ni får en tydlig bild av ledarskapet och ledarstilar i organisationen.
 • Ni får framförallt ett tillfälle till förbättrad kommunikation med medarbetarna samt ett tydligt underlag för att tillsammans utveckla en handlingsplan mot ökat engagemang.

Effekter av workshopen

 • Ni får en snabb övergripande ”hälsokontroll” av organisationen.
 • Ni får ett mått och benchmark mot andra organisationer.
 • Ni får en strukturerad feedback med både kvalitativa och kvantitativa resultat.
 • Ni kan bryta ner resultatet demografiskt mellan olika avdelningar, ålder, kön och anställningstid.
 • Resultatet har starka kopplingar till effektivitet och ger konkreta rekommendationer för att förbättra resultatet.

Intresseanmälan

Medarbetarengagemang

Intresseanmälan