En naiv förväntan är att arbetsgrupper utan vidare ska kunna fungera effektivt av sig själva.

Gång på gång visar olika studier på att de mest lönsamma företagen har en betydligt mer utvecklad gruppeffektivitet och förmåga att samspela med andra grupper. Under en dag jobbar vi med diagnos och analys av arbetsgruppens effektivitet och produktivitet.

Vi använder oss av Susan A Wheeland och Judith M Hochbergers teori om gruppers utveckling IMGD – Integrative Model of Group Development som har en lång och stabil forskningsgrund. Vi gör en effektivitets- och produktivitetsanalys GDQ – Group Development Questionnaire som underlag för dagens gruppdialog.

Mål och omfattning

  • Gruppen inleder med att anonymt besvara ett antal frågor om arbetsgruppen.
  • Ni får ökad kunskap och förståelse för gruppers utveckling och dynamik och IMGD teorin.
  • Ni får en detaljerad återkoppling av gruppens styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter.
  • Ni får metodiskt analysera resultatet för att komma till en gemensam bild av gruppens prioriterade behov av utveckling.
  • Ni ges möjlighet och verktyg att sätt mål och påbörja sammanfattning av en gemensam utvecklingsplan.

Effekter av workshoppen

  • Ni får förståelse för vad alla i gruppen tänker om varandra och gruppens effektivitet samt vilka behov av utveckling som behövs.
  • Ni får en bild av hur effektiv gruppen är i jämfört med ett stort urval av andra arbetsgrupper.
  • Ni kommer prioritera vilka områden ni bör fokusera på för att öka gruppens produktivitet.
  • Ni påbörjar att sätta mål, välja ambitionsnivå och sammanfatta en utvecklingsplan för gruppens fortsatta samarbete.

Intresseanmälan

Arbetsgruppens effektivitet och produktivitet

Intresseanmälan