Förändringar i livet kan vara påtvingade eller självvalda, de rör enskilda individer eller grupper av individer och i vissa fall hela organisationer. Gemensamt för all förändring och utveckling är att rörelsen och de mänskliga behoven är lika oavsett antal individer.

Två vägar till förlorad nöjdhet
Nöjdhet kräver inga större förändringar då det råder balans i relation till dig själv, till andra eller till det du företar dig.
Behov av förändring och utveckling startar först med en nöjdhet som gått förlorad. En väg till en förlorad nöjdhet kan vara en längre tids ”skav” i en relation, där båda parter inte vill eller har tillräckligt mod att ta tag i problemet. Dessa relationer har oftast karaktären av en skenbar nöjdhet och kan pågå under lång tid, ibland flera år.
En helt annan väg mot förlorad nöjdhet är upplevelsen av att någon helt plötsligt drar undan mattan under dina fötter och påtvingar dig en förändring.

Rädslor bromsar
Den vanligaste anledningen till att stanna kvar i en längre tids skenbar nöjdhet är olika typer av rädslor, både medvetna och omedvetna rädslor. Rädslor bromsar din förändringsvilja på olika sätt, antingen håller de dig kvar i din skenbara nöjdhet eller så triggar de dig att rusa alldeles för snabbt eller fly från relationen. Om du inte tar tag i dina rädslor kommer de påverka dig negativt under hela din fortsatta utvecklingsresa. Reflekterande frågor kring självinsikt och rädslor är avgörande för att du skall kunna gå vidare och inte hamna i liknande skenbart nöjda situationer framöver.

Med ökad självinsikt, som ibland kan upplevas brutal, kommer ofta starka känslor av overklighet och förvirring. Du kan uppleva känslor av vitt skild karaktär, allt från oro och nedstämdhet till frustration och ilska, men även av kittlande nyfikenhet och glädje.

Gör upp med det förflutna
Vägen ur en stark upplevelse av förvirring går genom att du förstår och kan sätta ord på vad som ”skavde” i relationen och vad som påverkade att den tidigare nöjdheten gick förlorad. I vissa situationer kommer du aldrig få ärliga svar från den andra parten och då är acceptans den enda lösningen för att inte hamna i längre stunder av bitterhet och ältande. Att göra upp med det förflutna är därför en avgörande punkt för att komma vidare i din fortsatta utveckling.

Vila i din förvirring
När du har gjort upp med det förflutna utvecklas en mer eller mindre stark lust och längtan efter en ny nöjdhet. För att inte hamna i en skenbar inspiration är det viktigt att ge sig tid att skapa tydliga, genomtänkta och realistiska mål för framtiden. Här måste du tillåta dig att ”vila i din förvirring”, att tänka högt med en vän som du har förtroende för och som stöder dig på vägen mot dina mål.

Lust och energi
När du en tid senare gjort dina egna medvetna och realistiska val föds den vilja och motivation, energi och kraft som behövs för att påverka andra i din omgivning. Ditt fokus och din energi leder till att andra blir nyfiken på dig och det öppnar vägar till nya spännande nöjdheter.

Lycka till i ditt utvecklingsarbete!

Skribent
Lars von Schedvin
Human Lighthouse